Politica de confidenţialitate

Respectarea dreptului la confidentialitate a datelor cu caracter personal.

Marabelle Group SRL, cu sediul in Iasi, strada Ciurchi, nr. 134, inregistrat la Registrul Comertului Iasi sub nr. J22/2884/2021, Cod Unic de Inregistrare: 44813030, prelucreaza date cu caracter personal furnizate de catre utilizatori sau clienti in scopul derularii activitatii de comert cu amanuntul prin intermediul magazinului online www.evestory.ro.

Marabelle Group SRL respecta dreptul la confidentialitate. Aceasta politica rezuma informatiile identificabile personal pe care le putem colecta prin intermediul site-ului web si modul in care putem utiliza aceste date. Marabelle Group SRL va culege numai informatii pe care utilizatorul sau clientul le ofera voluntar.

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal ce pot fi colectate sunt: numele, numarul de telefon, adresa de email, adresa sau alte date in masura in care acestea sunt trimise de catre vizitator prin intermediul formularului de comanda sau prin inregistrarea unui cont nou pe www.evestory.ro. In cadrul paginii personale a utilizatorului (Contul meu) de pe site-ul www.evestory.ro, utilizatorul are posibilitatea sa adauge informatii suplimentare, precum adresa alternativa de e-mail, etc. Atunci cand utilizatorul sau clientul plaseaza o comanda, furnizeaza informatii precum: produsul dorit, nume si prenume, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plata, numar de telefon, datele cardului bancar etc. De asemenea, datele de mai sus sunt colectate de Marabelle Group SRL in masura in care aceste date sunt comunicate de utilizator sau client prin telefon.

Scopul prelucarii datelor cu caracter personal

Marabelle Group SRL prin site-ul www.evestory.ro colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • in scopul vanzarii online de produse in urma comenzii primite de la client
 • crearea si administrarea paginii personale de utilizator (Contul meu) in cadrul site-ului web
 • in scopul solutionarii problemelor de orice natura referitoare la o comanda, produse si servicii
 • asigurarea serviciilor de suport pentru raspunderea la intrebarile utilizatorului sau clientului referitoare la comenzi, produse si servicii
 • in scop de marketing, pentru imbunatatirea permanenta a calitatii produselor si serviciilor oferite
 • in scop de marketing si remarketing – prin folosirea anumitor date ale utilizatorului sau clientului pentru a identifica comportamentul acestuia in site-ul web si imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor oferite
 • in anumite situatii, putem derula activitatile de marketing pentru interesul nostru legitim de a promova site-ul web www.evestory.ro si activitatea noastra comerciala. In orice situatie in care folosim informatii privind utilizatorul sau clientul pentru interesul nostru legitim, luam toate masurile necesare pentru ca drepturile si libertatile fundamentale ale utilizatorului sau clientului sa nu fie afectate.
 • in scopul protectiei site-ului web www.evestory.ro si a utilizatorilor site-ului web www.evestory.ro fata de atacuri cibernetice
 • in scopul prevenirii si detectarii tentativelor de frauda, inclusiv transmiterea unor informatii catre autoritatile publice competente

Cat se pastreaza datele cu caracter personal

In cazul utilizatorilor sau clientilor care si-au creat un Cont personal pe site-ul web www.evestory.ro, Marabelle Group SRL pastreaza datele cu caracter personal cat timp acestia au contul activ in site-ul www.evestory.ro.

In cazul utilizatorilor care au inaintat o comanda fara Cont personal pe site, datele cu caracter personal se pastreaza timp de 1 an de la furnizarea lor catre Marabelle Group SRL.

Utilizatorul sau clientul are dreptul de a solicita oricand stergerea anumitor informatii sau inchiderea contului, urmand ca Marabelle Group SRL sa dea curs acestor solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informatii inclusiv ulterior inchiderii contului, in situatiile in care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele cu caracter personal

Marabelle Group SRL poate transmite date cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorii serviciilor de curierat
 • furnizorii serviciilor de plata
 • furnizorii serviciilor IT
 • furnizorii serviciilor de marketing si remarketing (Ex: Google Analytics, Google AdWords, Facebook, etc.)
 • autoritatilor statului (inclusiv, dar fara a se limita la autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor, organele statului competente in materie penala, etc.), ca urmare a unei obligatii legale a vanzatorului.

Accesul la datele cu caracter personal ale utilizatorilor sau clientilor de catre persoane juridice de drept privat se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor, in baza unor contracte incheiate cu acestia.

Drepturi

In conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679/UE, in calitate de subiect de date, orice utilizator sau client are urmatoarele drepturi:

DREPTUL LA INFORMARE SI ACCES
Orice utilizator sau client are dreptul de a i se comunica, la cerere, daca datele lui cu caracter personal sunt prelucrate. In cazul in care datele personale sunt prelucrate, acesta are dreptul de a solicita accesarea acestora prin a obtine o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.

DREPTUL LA RECTIFICARE
Utilizatorul sau clientul are dreptul de a solicita rectificarea datelor sale cu caracter personal incorecte si poate completa datele incomplete cand va considera necesar.

“DREPTUL DE A FI UITAT” SAU DREPTUL LA STERGERE
Utilizatorul sau clientul are dreptul, in conditiile legii, de a solicita stergerea datelor sale cu caracter personal.

DREPTUL LA RESTRICTIONARE
Utilizatorul sau clientul are dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal. In acest caz, datele pot fi marcate si prelucrate de catre SC Marabelle Group SRL doar in anumite scopuri.

DREPTUL DE A RETRAGE CONSIMTAMANTUL
Utilizatorul sau clientul are dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal in cauza a fost efectuata pe baza consimtamantului.

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR
Utilizatorul sau clientul are dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate, in format structurat, uzual si care poate fi identificat de aparate. Acesta are dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati, fara obiectii din partea SC Marabelle Group SRL.

DREPTUL LA OPOZITIE
Utilizatorul sau clientul are dreptul sa se opuna oricand fata de prelucrarea datelor sale cu caracter personal de catre www.evestory.ro, in special in scop de marketing direct. Acesta poate solicita incetarea prelucrarii datelor in interesul nostru legitim. In urma solicitarii, SC Marabelle Group SRL se angajeaza sa nu mai prelucreze date cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea de date cu caracter personal in cauza este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

DREPTUL DE A DEPUNE O PLANGERE
Utilizatorul sau clientul are dreptul de a depunde oricand o plangere catre Marabelle Group SRL sau catre autoritatea competenta privind protectia datelor: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro.

Fara a va afecta dreptul de a contacta in orice moment autoritatea de supraveghere, va rugam sa ne contactati in prealabil si va asiguram ca vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabila.

Politica Cookies

Pentru a gestiona cookie-urile și tehnologiile similare utilizate (pixeli de urmărire, semnalizatoare web etc.) și consimțământurile aferente, folosim instrumentul de consimțământ „Real Cookie Banner”. Detalii despre cum funcționează „Real Cookie Banner” pot fi găsite la https://devowl. io/rcb/data-processing/. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest context este art. 6 (1) lit. c GDPR și art. 6 (1) lit. f GDPR. Interesul nostru legitim este gestionarea cookie-urilor și tehnologiilor similare utilizate și consimțământurile aferente. Furnizarea datelor cu caracter personal nu este nici contractual necesară, nici necesară pentru încheierea unui contract. Nu sunteți obligat să furnizați datele personale. Dacă nu furnizați datele personale, nu vom putea gestiona consimțământul dumneavoastră.